logo

Médiá:


10.12.2013 - Predvianočné koledovanie v Zariadení pre seniorov - Domove sociálnych služieb Tulipán v Považskom Podhradí - FS Dúbrava Jasenica - uvítanie

 

http://www.youtube.com/watch?v=V-PaxE5uM2I 

 

 

10.12.2013 - Predvianočné koledovanie v Zariadení pre seniorov - Domove sociálnych služieb Tulipán v Považskom Podhradí - FS Dúbrava Jasenica - jedáleň

 

http://www.youtube.com/watch?v=H-2p0l7U5LM 

 

 

10.12.2013 - Predvianočné koledovanie v Zariadení pre seniorov - Domove sociálnych služieb Tulipán v Považskom Podhradí - FS Dúbrava Jasenica - duchovná miestnosť

 

http://www.youtube.com/watch?v=LS6oHEocfno 

 
 

10.12.2013 - Predvianočné koledovanie v Zariadení pre seniorov - Domove sociálnych služieb Tulipán v Považskom Podhradí - FS Dúbrava Jasenica - posedenie

 

http://www.youtube.com/watch?v=6BwQuvQkh_Y 

 

09.01.2013 - Reportáž TV Považie - Slávnostné otvorenie a vysvätenie Zariadenia pre seniorov - Domova sociálnych služieb Tulipán v Považskom Podhradí

 

http://tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/1194-11012013-nov%C3%A9-centrum-soci%C3%A1lnych-slu%C5%BEieb-v-pb 

 


09.11. 2012 - Relácia regionálnej televízie TV Považie - 10 minút s... - rozhovor s riaditeľkou neziskovej organizácie ZPS - DSS Tulipán Bibiánou Briestenskou

 

http://tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/10-munut-s/item/318-09112012-bibi%C3%A1na-briestensk%C3%A1-riadite%C4%BEka-neziskovej-organiz%C3%A1cie