logo

Nájdete nás:

 

Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán n.o.

Považské Podhradie 204

017 04 Považská Bystrica

 

Bližšie informácie a kontakty:

 

Riaditeľ n.o.: Bibiána Briestenská

mobil: +421 / (0)905 751 825

info@dss-tulipan.sk
 
 
Vedúca zariadenia / manažér úseku
ekonomiky práce:
Ing. Zuzana Briestenská
zuzana.briestenska@dss-tulipan.sk
 
 
Zdravotnícky úsek:
Mgr. Gabriela Briestenská - hlavná sestra
gabriela.briestenska@dss-tulipan.sk
 
Mgr. Jana Tomanová - manažér ošetrovateľskej starostlivosti
jana.tomanova@dss-tulipan.sk
 
 
Sociálny úsek:
Mgr. Andrea Brindžáková - vedúca / odborný sociálny pracovník
socialne@dss-tulipan.sk
 
Bc. Monika Fujašová - asistent sociálnej práce
monika.fujasova@dss-tulipan.sk
 
Veronika Šramčíková - administratívny referent /
inštruktor sociálnej rehabilitácie
veronika.sramcikova@dss-tulipan.sk
 
mobil: +421 / (0)917 879 972
 
Ekonomický úsek:
Simona Seková - účtovník, ekonóm
simona.briestenska@dss-tulipan.sk
 
Mgr. Andrea Lipková - odborný projektový referent
andrea.lipkova@dss-tulipan.sk
 
Helena Kadrljaková - referent stravovacieho úseku
helena.kadrljakova@dss-tulipan.sk
 
Vrátnica - informácie:
mobil: +421 / (0)908 781 325
 
 

http://www.dss-tulipan.sk