logo

CENNÍK

poskytovaných sociálnych služieb

a výpočet EON


Tento cenník poskytovaných služieb v ZPS - DSS Tulipán, Považské Podhradie sa vydáva v súlade so zákonom NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

 

♦ Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov - rok 2017 - stiahnuť .jpg


♦ Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov - rok 2018 - stiahnuť .jpg

 

♦ Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov - rok 2019 - stiahnuť .jpg


♦ Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov - rok 2020 - stiahnuť .jpg


♦ Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov - rok 2021 - stiahnuť .jpg


♦ Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov - rok 2022 - stiahnuť .jpg


♦ Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov - rok 2023 - stiahnuť .jpg


 

 

♦ Kompletný cenník za poskytované soc. služby od 01.08.2020 - stiahnuť .pdf

 

 

♦ Platba prijímateľa sociálnej služby na jeden deň od 01.08.2020:

           

     - diabetická strava - 16,4680 €

 

     - strava racionálna a šetriaca - 16,1910 €

 

 

♦ Platba prijímateľa sociálnej služby na jeden deň do 31.07.2020:

           

     - diabetická strava - 15,8180 €

 

     - strava racionálna a šetriaca - 15,5410 €