logo

Dokumenty na stiahnutie:

 

- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb  PDF

 

- Súhlas so zaradením do poradovníka   PDF

 

- Súhlas so zaradením do poradovníka - ochrana osobných údajov PDF

 

- Vyhlásenie o majetku žiadateľa   PDF

 
 
  D O K U M E N T Y  C O V I D - 1 9 :

- Usmernenie pre návštevy a rodinných príslušníkov platné od 11.08. 2022 - stiahnuť .pdf
 
- Usmernenie pre návštevy a rodinných príslušníkov platné od 02.05. 2022 - stiahnuť .pdf
 
- Usmernenie pre návštevy a rodinných príslušníkov platné od 19.03. 2022 - stiahnuť .pdf 

- Návštevný poriadok v čase pandémie platný od 01.06. 2021 - 1. aktualizácia - stiahnuť .pdf 


- Dodatok č.1 k Návštevnému poriadku platný od 19.04. 2021 v Zariadení soc. služieb - stiahnuť .pdf 

- Návštevný poriadok platný od apríla 2021 v Zariadení soc. služieb - stiahnuť .pdf  
 
- Prevencia proti šíreniu Koronavírusu COVID - 19 v Zariadení soc. služieb - stiahnuť .pdf   
 
- Opatrenie ÚVZSR z 03.06.2020 - zrušenie zákazu návštev - stiahnuť .pdf  
 
- Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách - stiahnuť .pdf  
 
- Usmernenie k umožneniu návratu, presunu a prijímania prijímateľov soc. služby - stiahnuť .pdf  
 
- ÚVZSR - Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení soc. služieb - stiahnuť .pdf  
 
- Plán uvoľňovania opatrení, Domový poriadok v Zariadení soc. služieb - stiahnuť .pdf 
 
- Vyhlásenie pre rodinných príslušníkov - stiahnuť .pdf 
 
- Krízový plán - COVID - 19 - ZPS DSS Tulipán - stiahnuť .pdf 
 
- ZPS DSS Tulipán - Vyhlásenie o zrušení návštev do 30.09.2020 počas víkendov - stiahnuť .pdf 
 
- ZPS DSS Tulipán - Vyhlásenie o zrušení návštev do 30.09.2020 - NOVÉ - stiahnuť .pdf