logo

Milí naši priatelia, aj tento rok sa na Vás obraciame so žiadosťou o podporu nášho zariadenia


2% Z VAŠICH ZAPLATENÝCH DANÍ

 

Našim cieľom je poskytovať kvalitné a odborné služby ľudom v dôchodkovom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých a v zmysle našej vízie im chceme priniesť do života ešte „kúsok jari“, čo symbolizuje aj kvet tulipánu v našom logu.

 

Zvyšovanie ekonomických nákladov, ako aj neprimeraná pomoc zo strany štátu, či obcí, nás núti využiť každú príležitosť na získanie akéhokoľvek finančného, či materiálneho benefitu, ktorý môže prispieť k zvýšeniu kvality starostlivosti o našich klientov. 

 

Ubezpečujeme Vás, že získané finančné prostriedky sú používané efektívne a transparentne, výlučne na rozvoj a skvalitnenie služieb  pre klientov žijúcich v našom zariadení.

 

Preto budeme veľmi radi, ak nás aj tento rok podporíte a poukážete  práve našej organizácii 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu .

 

Ak sa rozhodnete pre nás, a ak ste fyzická osoba – zamestnanec a zamestnávateľ Vám vykoná ročné zúčtovanie dane z príjmov za rok 2022, tak je potrebné ešte vypísať 2 tlačivá:

-                     Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (prikladáme predvyplnené tlačivo)

-                     Potvrdenie o zaplatí dane (vydáva Váš zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania),

a  doručiť na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska do 30.04.2023, resp. k nám do zariadenia a my o to odovzdáme na príslušný daňový úrad, avšak ideálne najneskôr do 27.04.2023.

            V prípade, že podávate daňové priznanie, tak je v potrebné v daňovom priznaní, v časti o poukázaní podielu zaplatenej dane, uviesť naše identifikačné údaje:

 

Názov: Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o.
Adresa: Považské Podhradie 204, 017 04  Považská Bystrica
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 45731594 (vypisuje sa sprava)

 

Vopred Vám srdečne ďakujeme a vážime si každú Vašu pomoc

 

 

S úctou vedenie ZPS-DSS Tulipán

 

 

Dokumenty na stiahnutie: