logo

♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦        ♦       ♦       ♦      ♦   

 

Oznam (aktualizované 01.05.2022):


Všetky aktuálne informácie ohľadne návštev klientov ZPS DSS Tulipán nájdete vsekcii DOKUMENTY


Vážení návštevníci,
 
ZPS-DSS Tulipán, n.o., so sídlom v Považskom Podhradí vydal aktuálne Usmernenie pre návštevy a rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení s účinnosťou od 02.05.2022

 

Krízový tím ZPS-DSS Tulipán

 

♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦        ♦       ♦       ♦      ♦Môžete nás podporiť

 

POUKÁZANÍM 2% ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV

 

Naše zariadenie, ako nezisková organizácia, sa nezaobíde bez pomoci darcov, priateľov a partnerov nášho zariadenia.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu nášho zariadenia formou poukázania podielu  2%  z Vašich zaplatených daní.

Získané finančné prostriedky použijeme efektívne a transparentne, výlučne na rozvoj a skvalitnenie služieb  pre klientov žijúcich v našom zariadení.

Budeme veľmi radi, ak pri ročnom vysporiadaní Vašich daní, či už formou ročného zúčtovania u Vášho zamestnávateľa, resp. podaní daňového priznania, zvážite našu podporu a poukážete práve našej organizácii 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu.

Ak sa rozhodnete pre nás, a ak ste fyzická osoba – zamestnanec a zamestnávateľ Vám vykoná ročné zúčtovanie dane z príjmov za rok 2021, tak je potrebné ešte vypísať 2 tlačivá:

-                     Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (prikladáme predvyplnené v prílohe)

-                     Potvrdenie o zaplatí dane (vydáva Váš zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania),

a  doručiť na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska do 02.05.2022, resp. k nám do zariadenia a my o to odovzdáme na príslušný daňový úrad, avšak najneskôr do 27.04.2022.

            V prípade, že podávate daňové priznanie, tak je v potrebné v daňovom priznaní, v časti o poukázaní podielu zaplatenej dane, uviesť naše identifikačné údaje:

 

Názov: Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o.
Adresa: Považské Podhradie 204, 017 04  Považská Bystrica
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 457 31 594

 

Ďakujeme Vám a vážime si každú Vašu pomoc, ktorou prispejete k skvalitneniu podmienok pre poskytovanie sociálnej starostlivosti v našom zariadení.

 

 S úctou vedenie ZPS-DSS Tulipán

 

♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦        ♦       ♦       ♦      ♦


 

Projekt bol realizovaný v rámci Regionálneho operačného programu (ROP).


 http://www.ropka.sk/

 

♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦        ♦       ♦       ♦      ♦

 

Staroba

 

Čaká na každého z nás.

Prichádza tak pomaly, že si ju niektorí uvedomia v poslednej chvíli

a nestihnú si ju vychutnať. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že nie je čo vychutnávať.

Proti ich tvrdeniu stoja životy mnohých starcov a stareniek,

ktorí svoju jeseň života prežili v nádherných pokojných farbách.

Nepremeškajme svoju príležitosť a neodkladajme svoju starobu

na posledné dni svojho života. Ak nám bude dopriate žiť dlhšie,

nech to z nás neurobí ušomrané chodiace diagnózy závidiace zdravie ostatných.

Staroba je veľkou príležitosťou tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili

a tešiť sa z toho, čo prežívajú ľudia okolo nás.

Staroba je pre každého človeka väčším bremenom.

S tým neurobíme nič. Staroba však môže byť aj väčším darom.

A s tým už niečo urobiť môžeme...
 

♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦        ♦       ♦       ♦      ♦ 

 

 

 

So súhlasom autora: Mgr. Jozefa Červeňa

Uverejnené: 

http://cerven.blog.sme.sk/c/38694/nadpis.html