logo

Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán sídli v tichej prímestskej časti Považskej Bystrice v Považskom Podhradí v prostredí bohatom na zeleň. Nad Považským Podhradím sa vypínajú ruiny Považského hradu. Je tu možnosť nerušene oddychovať alebo sa venovať prechádzkam v prírode.

 

Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán je kombinovaným zariadením s celoročným pobytom. Vzniklo prestavbou, rekonštrukciou a nadstavbou existujúcej nehnuteľnosti. Je členené do jednolôžkových izieb, dvojlôžkových izieb a izieb bunkového typu so sociálnym zariadením. Objekt je bezbariérový, s osobným výťahom, átriom a lógiou, altánkom a oddychovou zónou v jeho okolí.

 

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v


Zariadení pre seniorov:


poskytujeme: 

 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálnu rehabilitáciu

- ošetrovateľskú starostlivosť

- ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

- osobné vybavenie

 

vytvárame:

 

- podmienky na úschovu cenných vecí

- podmienky na záujmovú činnosť