logo

CENNÍK

poskytovaných sociálnych služieb

účinný od 01.01.2013


Tento cenník poskytovaných služieb v ZPS - DSS Tulipán, Považské Podhradie sa vydáva v súlade so zákonom NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.