logo

Dokumenty na stiahnutie:

 

- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  PDF

 

- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb  PDF

 

- Súhlas so zaradením do poradovníka   PDF

 

- Vyhlásenie o majetku žiadateľa   PDF