logo

Nájdete nás:

 

Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán n.o.

Považské Podhradie 204

017 04 Považská Bystrica

 

Bližšie informácie a kontakty:

 

Riaditeľ n.o.: Bibiána Briestenská

mobil: +421 / (0)905 751 825

info@dss-tulipan.sk
 
Vedúca zariadenia:
Ing. Zuzana Briestenská
 
Zdravotnícky úsek - vedúca:
Mgr. Gabriela Briestenská
gabriela.briestenska@dss-tulipan.sk
 
Sociálny úsek:
Simona Briestenská
Mgr. Petra Ševčíková
simona.briestenska@dss-tulipan.sk
 
Stravovací úsek:
Helena Kadrljaková
helena.kadrljakova@dss-tulipan.sk